Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://ochbazar.pl.
Administratorem strony jest Weronika Jarzębowska, z siedzibą: Ekologiczna 20/8, 02-798 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9512219427
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail info@ochbazar.pl oraz pod numerem telefonu +48600090132

 

 1. Definicje
  Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Weronika Jarzębowska, zamieszkała: ul. Ekologiczna 20/8, 02-798 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9512219427
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://ochbazar.pl i subdomenach,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter oraz adres email Administratora udostępniony na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego, formularzy zwrotnego oraz adresu email przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, przesłania Użytkownikowi newslettera, przesyłania informacji zawierających informacje handlowe, analitycznym i statystycznym.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z danego formularza.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji gdy jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz chroni przed ich utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1.OVH Sp. z o.o. ul. Szkocka 5 lok. 1 – 54-402 Wrocław – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

 1. Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

 

 1. Pliki cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Brak zmian po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzając Stronę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing), w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Szczegółowe informacje w tym zakresie, w szczególności w zakresie możliwości i obsługi plików cookies można znaleźć w ustawieniach oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik celem odwiedzenia Strony (ustawienia przeglądarki internetowej).
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 1. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 1. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 2. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.